Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Giải pháp Tháp trồng rau sạch ECO

Vấn đề hiện tại: hầu hết chúng ta đang ăn rau được trồng như thế này Thuốc trừ sâu được phun thẳng vào đất để diệt mầm sâu trước khi gieo hạt Thuốc diệt cỏ được phun vào cỏ, phun ngay trên luống và trên bờ ruộng, nước tưới là nguồn nước mà vỏ chai […]

.
.
.
.