Tháp trồng rau hữu cơ Eco sử dụng cơ chế xử lý rác thải bằng men vi sinh và con trùn quế. Rác hữu cơ (rau của quả bỏ vỏ, vỏ trái cây, cơm thừa, bã chè, cafe,…) bỏ vào trụ vi sinh (giữa tháp), lượng rá này được ăn bởi giun quế, sau đó giun đùn một lượng phân trùn ra đất, đây là phân hữu cơ vi sinh tốt nhất trong tự nhiên giúp cây trong tháp phát triển.