Giá thể trồng rau sạch 10kg

60,000  50,000 

Sử dụng luôn cho mọi loại rau, cây cảnh, hoa các loại.

Phù hợp với các gia đình trồng rau, cây cảnh ở trong chậu, tháp rau.

Thành phần: Gồm 50% đất sạch, 10% xơ dừa, 20% đất sạch tri bát, 20-30% phân giun quế + phân bò ủ hoai mục đảm bảo độ tươi xốp và dinh dưỡng tốt nhất cho việc trồng rau sạch, hoa và cây cảnh.

Icon điện thoại HOTLINE: 0902.868.168