Giun quế giống

30,000 

Giun quế giống, còn gọi là giun sinh khối, bao gồm giun trưởng thành, giun con, trứng kén giun và môi trường tạp chất hữu cơ.

Icon điện thoại HOTLINE: 0902.868.168
Danh mục: